GDPR

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tímto informujeme, že Vámi poskytnuté osobní údaje uvedené v odeslaném poptávkovém formuláři nebo v případné smlouvě na pronájem vozidla(dále jen „osobní údaje“) zpracováváme jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodu a pro účely společné komunikace a plnění této smlouvy, případně pro účely plnění návazných smluv a transakcí (např. případné plnění pojištění apod.). Tyto osobní údaje neposkytujeme třetím stranám s výjimkou jejich předání našim smluvním partnerům, jež nám poskytují služby související s uzavřením a plněním této smlouvy (pojištění, zprostředkovatelské služby, právní služby, účetní služby, financování atd.).