Všeobecné obchodní podmínky

 

Podmínky půjčení obytného vozu, karavanu

 • minimální věk nájemce a osob řídících obytný vůz je 22 let
 • minimální praxe v řízení vozidel nejméně 2 roky
 • pro zapůjčení obytného vozu nebo karavanu je nutné předložit platný řidičský průkaz skupiny B a platný doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • pronajatý vůz smí řídit (karavan táhnout za vozidlem) pouze nájemce, nebo osoba uvedená v nájemní smlouvě; v případě řízení jinými osobami než je nájemce, nájemce plně odpovídá za způsobené škody; je dobré zvážit svěření řízení vozidla/karavanu jiné osobě
 • v případě pronájmu karavanu si nájemce odpovídá sám za součet celkové hmotnosti soupravy tažného vozidla a karavanu z důvodu jeho způsobilosti k řízení této soupravy
 • minimální doba pronájmu jsou 4 dny, u karavanu 5 dnů.
 • při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací
 • v obytném voze nebo karavanu je přísný zákaz kouření
 • zákaz veškerých úprav na obytném voze a karavanu, včetně polepování, šroubování, vrtání

 

Předání a vrácení obytného vozu, karavanu

 • obytný vůz/karavan se předává i vrací v čistém stavu (exterier i interier)
 • obytný vůz se předává s plnou nádrží pohonných hmot (Nafta/Diesel)
 • nájemce obytný vůz/karavan vrací ve stavu, v jakém jej převzal, s plně natankovanou nádrží pohonných hmot a vyprázdněnou toaletní nádrží WC. Nájemce je povinen před předáním Dopravního prostředku zajistit jeho vyčištění a umytí, a to včetně WC. Nepředá-li Nájemce Dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. předá-li Dopravní prostředek nevyčištěný, neumytý, nebo s nedotankovanou nádrží pohonných hmot či s nevyprázdněnou toaletní nádrží WC, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve Kč 5.000,- Kč za vyprázdnění.
 • voda a plyn se nedoplňuje
 • obytný vůz/karavan nájemce přebírá od 10h ráno prvního dne půjčení
 • obytný vůz/karavan nájemce vrací do 17h posledního dne půjčení
 • převzetí vozidla/karavanu a seznámení se s zařízením a obsluhou trvá cca 40 – 60 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného vozu/karavanu od nájemce, je nutno s touhle dobou počítat
 • při použití zařízení z výbavy (hasicí přístroj, lékárnička) je nutno zakoupit nové nebo se hodnota odečte z kauce

 

Platební podmínky

 • záloha 30% z celkové částky pronájmu je splatná do 5 dnů od rezervace, doklad  o zaplacení bude zaslán emailem, případně poštou
 • doplatek nájemného se platí nejpozději 30 dnů před převzetím vozu/karavanu
 • před zapůjčením obytného vozu/karavanu požadujeme vratnou kauci 25.000 Kč
 • k ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH (doumytí a finální čištění vozu, doplnění vody, výměna plynových lahví, doplnění chemikálií do WC, kontrola vozidla/karavanu). Neplatí se v případě půjčení nad 7 dnů.

 

Sankce

 • za ztrátu klíčů od vozidla/karavanu, osvědčení o registraci vozidla/karavanu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace (pojištění) účtujeme smluvní poplatek 6.000,- Kč za každou ztracenou položku
 • při nadměrném znečištění vozu/karavanu účtujeme smluvní poplatek až 5.000,- Kč
 • v případě pozdějšího vrácení vozu/karavanu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtujeme smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení
 • při jakémkoliv poškození na autě nebo karavanu a jejich vybavení a interiéru vozu bude cena opravy odečtena z kauce

 

Storno podmínky

 • při odstoupení 60 dnů a více před zapůjčením činí odstupné 20% ceny nájemného
 • při odstoupení 50 až 59 dnů před zapůjčením činí odstupné 30% ceny nájemného
 • při odstoupení 30 až 49 dnů před zapůjčením činí odstupné 50% ceny nájemného
 • při odstoupení 15 až 29 dnů před zapůjčením činí odstupné 80% ceny nájemného
 • při odstoupení 8 až 14 dnů před zapůjčením činí odstupné 90% ceny nájemného
 • při odstoupení 7 dnů a méně před zapůjčením nebo v den zapůjčení, činí odstupné 100% ceny nájemného

 

Pojištění, nehody a poruchy

 • obytný vůz/karavan je havarijně pojištěn, spoluúčast 10% a ve stejném rozsahu se odpovědnost přenáší na nájemce
 • pojištění platí ve všech státech Evropy mimo Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie
 • při poškození obytného vozu/karavanu nebo ztrátě části interiéru nelze havarijní pojištění uplatnit, případná škoda se uplatňuje z vratné kauce
 • nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv havárii a škodu na vozidle nebo karavanu telefonicky přímo pronajímateli, non-stop
 • při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen přivolat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události-nehodě a ve vlastním zájmu pořídit nákres a fotografie nehody a poškození vozu nebo karavanu
 • v případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého účastníka nehody, zelenou kartu a vyplnit i podepsat euroformulář pro zápis nehody (je ve výbavě vozidla)
 • veškeré opravy i nákup náhradních dílů je možné realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 • případné opravy je nutné provádět pouze v autorizovaném servise. Záznam o opravě je potřeba nechat zapsat do servisní knížky (je ve výbavě vozidla)
 • v případě poruchy nebo nehody je k dispozici 24h asistenční služba; po domluvě s možností náhradního ubytování
   

GDPR

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tímto Pronajímatel informuje zájemce, že zájemcem poskytnuté osobní údaje odeslané v poptávkovém formuláři nebo v následné smlouvě na pronájem vozidla(dále jen „osobní údaje“) zpracovává jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodu a pro účely plnění této smlouvy, případně pro účely plnění návazných smluv a transakcí (např. případné plnění pojištění apod.). Tyto osobní údaje nejsou Pronajímatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich předání smluvním partnerům Pronajímatele, jež mu poskytují služby související s uzavřením a plněním této smlouvy (pojištění, zprostředkovatelské služby, právní služby, účetní služby, financování atd.).

 

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.